Sunday, Nov. 19, 2017

Ruh Sağlığı Hizmetleri

5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU HAKKINDA

İlgili mahkemelerce haklarında sağlık tedbiri kararı verilen “suça karışmış ya da mağdur çocukların” sağlık tedbirinin yerine getirilmesinde mahkemeler,  Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ve ilgili hastaneler arasında koordinasyonu sağlayarak çocukların sağlık tedbiri işlemleri takip edilmektedir.

6284 SAYILI KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN KAPSAMINDA

Şiddet uygulanan ve hakkında sağlık tedbiri kararı verilen kişinin, ilgili hastaneye başvurması sağlanmakta ve tedaviye başlayıp başlamadığı ve sürdürüp sürdürmediği yönünde takipleri yapılmakta ve Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile koordine bir şekilde çalışılmaktadır.

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE SAĞLIK PERSONELİNİN ROLÜ VE UYGULANACAK PROSEDÜR

Hastanelerin acil servislerinde ve birinci basamakta çalışan sağlık personelince kadına yönelik aile içi şiddet durumlarının tespit edilerek ilgili birimlere bildirimlerinin sağlanmasına yönelik yapılmış olan çalışmadır. Çalışmalar Sağlık Bakanlığının 2009/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda yürütülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran ve şiddet gördüğü ya da şiddet tehdidi altında olduğu tespit edilenler bilgilendirilerek yönlendirme ve bildirimleri yapılmaktadır. Kayıt formları her ay birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından Müdürlüğe gönderilerek düzenli olarak Bakanlığa bildirilmektedir. Eğitimler sertifikalı personel tarafından yürütülmüştür.

RUH SAĞLIĞI HASTALARININ SEVKLERİ

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/155 sayılı genelgesi çerçevesinde ruhsal problemi olan hastaların öncelikle kendi illerinde teşhis, tedavi ve rehabilitasyonunu sağlamak amacı ile gerekli sevk işlemleri yapılmaktadır.