Sunday, Nov. 19, 2017

Evde Sağlık Hizmetleri

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?                                  

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan yatağa bağımlı bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen sağlık (muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon) hizmetlerini içermektedir.

Kimler Yararlanabilir?                                             

Evde sağlık hizmetlerinden hastalığı nedeniyle tanısı konulmuş ve evinde sürekli yatarak tedavi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı, özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumdaki yatalak hastalar yararlanabilir.

Hizmetin Özelliği                

Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri randevu sistemi ile mesai saatleri içerisinde hizmet sunmaktadır. Ziyaret sıklığı hastalığın durumuna göre hekim tarafından belirlenmektedir.

Hizmetler Nelerdir? 

Tanı koymak yerine tanısı konularak tedavisi düzenlenmiş hastaların takibini yapmak,

Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç kullanımına ilişkin raporların çıkartılmasına yardımcı olmak,

Gerekli durumlarda hastalık raporu çıkartılmasına yardımcı olmak,

Evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

Hasta ve yakınlarına evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler, hastalık, tedavi, bakım eğitimi vermek ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için bilgilendirmek,

Hizmet verilen hastaların ağız ve diş sağlığı muayene ve tedavisini sağlamak,

Ekipler tarafından gerektiğinde hasta nakil araçları ile hastanın hastaneye naklini sağlamak,

Hastanın muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını yapmak,

İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen, hastanın hastalığına bağlı olarak kullandığı ilaçları yazmak ve ilaç kullanımı ile ilgili bilgi vermek,

Gerek görüldüğünde uzman hekim, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog desteğini sağlamak.

Ne Tür Hastalara Hizmet Verilmektedir?                     

Kronik Obstriktif Akciğer Hastalıkları vb. ağır solunum sistemi hastalıkları,

Yatağa bağımlı hastalar,

Terminal dönem palyatif bakım hastaları,

İleri derecedeki kas hastaları,

Subakut Sklerozan Panensefalit hastaları,

Çok ileri yaş immobil hastalar,

Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile veya Müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezine (444 38 33) veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlere telefon müracaatı ile sözlü olarak veya Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi veya Aile Hekimleri aracılığı ile yapılabilir.

Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sayısı

İlçemizde İl koordinasyon merkezine bağlı Toplum Sağlığı Merkezi’nde 1 adet T Tipi, Keşan Devlet Hastanesi’nde 1 adet H Tipi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olmak üzere toplam 2 birim bulunmaktadır.